– 10 thợ thi công quảng cáo
– 3 thợ nội thất
– 3 thợ hàn
-1 thợ đứng máy CNC và LASER
– 1 thợ đứng máy IN KTS
– 1 nhân viên thiết kế 3D
* ghi chú: tuyển 15 thợ thi công quảng cáo làm việc tại tp.hcm